Ik schrijf dit artikel als ontdekkingsreis naar aanleiding van de vraag of de medische wetenschap faalt.
Naar mijn idee maken we de medische wetenschap veel te belangrijk. In de basis hebben we haar niet nodig om gewoon in ons dagelijks leven, die dingen te vinden, die ons gezond houden.

Wat dacht u van Gezond verstand. Het is omvattend en zo veel meer, dan alleen ons vermogen tot denken. Bij mij doet er altijd een innerlijke gewaarwording mee. Iets wat zich laat voelen, als dit is een goed idee of juist niet. Het kan over mijzelf gaan, meestal echter is juist het grote geheel de focus van mijn aandacht.

En de laatste jaren is mijn 'gezonde verstand', dus steeds vaker verbijsterd over hoe we nu hier terecht zijn gekomen. Onze gezondheidszorg en medische wetenschap.
Want waarom zou de medische wetenschap falen, als ik of jij ziek bent?

Daarmee kom ik gelijk bij 'verantwoordelijkheid'. Jouw leven en mijn leven is toch de verantwoordelijkheid van jou en van mij. Je gaat daarvoor toch niet naar iemand anders wijzen?

Al decennia lang gaan de veranderingen in onze maatschappij en in de wereld in een duizelingwekkend tempo.
Vooral alle technische ontwikkelingen, internet en sociale media zijn een enorme aanjager.
Onze levens zijn als het ware overgenomen door al deze ontwikkelingen. Zowel opvallend, maar ook heel onderhuids worden we dag in dag uit geconditioneerd. Er wordt ons eigenlijk continue vertelt hoe we ons leven moeten invullen.
En bepaalde tendensen dwingen ons echt een richting uit, die door anderen wordt bedacht en vervolgens vorm krijgt.
Je moet meebewegen en je aanpassen. Echter let op!!!!

Juist als je geen aandacht schenkt aan 'gezond verstand' en de verbondenheid met een innerlijke gewaarwording niet opmerkt, dan gaat het voor mijn gevoel mis.
Je wordt meegesleurd door de maalstroom, die door andere mensen is bedacht en die in de massa zijn vorm krijgt. Welkom in de 21e eeuw.
Als je je innerlijke gewaarwording niet opmerkt, dan mis je de wijsheid van het leven, die door je heenstroomt. Die wijsheid houdt je gezond en in evenwicht. Als je door alle meningen en informatie van buitenaf, het vertrouwen hierin kwijtraakt, je er zelfs niet meer van bewust bent, dan raken we de verbinding met de heelheid kwijt. Voedingsbodem voor chaos en crisis, echter altijd een kans om ons de heelheid weer te gaan herinneren.

Een voorbeeld:
Aan het bezit van een smartphone is misschien niet meer te ontkomen. Echter de manier waarop en waarvoor je hem gebruikt, is wel in jouw handen. Is jouw verantwoordelijkheid.

De enorme hoeveelheden eten en drinken, die vaak op allerlei plekken beschikbaar zijn. Dit is iets wat we zo 'normaal' zijn gaan vinden, dat het tot de meerderheid van de mensen niet doordringt, dat het hierbij niet om voedsel gaat. Een groot deel van de producten voedt ons niet en hebben we eigenlijk niet nodig.
Ondanks de invloed van de dagelijkse beschikbaarheid en de kracht van de reclame, heb je nog steeds zeggenschap over het feit of je het koopt en op eet of drinkt.

Zorg dus, dat je op blijft letten en je blijft afvragen: "Wat vind ik hiervan? Hoe voelt dit voor mij?".
Laat je niet lamleggen door de gedachte, dat je geen invloed hebt. Op het persoonlijke vlak heb je altijd een mate van invloed. Jij kiest hoe je ermee omgaat.       Sigmund door Peter de Wit

De gevestigde instanties in ons land; ik denk hierbij o.a. aan de overheid, de gezondheidszorg, zorgverzekeraars en de belastingdienst.
De overheid en de belastingdienst daar is al helemaal geen ontkomen aan, met hun wetten en regels. Daar krijgt mijn verbijstering steeds vaker de overhand. Hoe komt het toch, dat dit systeem zoveel zeggenschap heeft over ons persoonlijke leven? Voor nu laat ik dit onderwerp liggen, maar het is denk ik goed, om je dit af te vragen. Zeker de laatste tijd, hoor je zo vaak, dat de overheid met een oplossing moet komen. Is dit werkelijk zo? Of kunnen we ook hier meer ons gezonde verstand en gevoel voor verantwoordelijkheid gebruiken.

Het zijn grote en complexe vraagstukken en je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Er blijven steeds ontwikkelingen, die je blik veranderen. Blijf hier open voor staan.

De zorgverzekeraar maakt onderdeel uit van een systeem en hierbinnen hebben ze zichzelf steeds meer macht toegeëigend. Ze spelen in op onze gevoelens van angst en onzekerheid m.b.t. ziek worden.
Een verplichte basisverzekering is misschien niet zo'n gek idee, maar als persoon heb je geen enkele zeggenschap over wat je dan graag verzekerd zou willen hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt ons ontnomen. Met als gevolg, dat heel veel mensen geen eens meer nadenken over waar voor hun de prioriteiten liggen.
Met de aanvullende mogelijkheden lijkt het alsof we iets te kiezen hebben. Ik zou het zeer kritisch onder de loep nemen. Voor je het weet, ben je veel geld kwijt voor iets, dat je niet gebruikt.
Een ander nadeel, de zorgverzekeraar gaat bepalen hoe en bij wie jij je laat behandelen.

Over het algemeen willen we als mens zo graag zeggenschap over ons leven en dan ineens laten we ons massaal vertellen, waar we met onze klachten heen moeten.
Wat doen we met de persoonlijke macht, die we hebben om 'gezonde' keuzes voor onszelf te maken?

Maak verbinding met het leven, dat door u heenstroomt en blijf dat doen. Oefen en heb aandacht hiervoor.
En laat je informeren door dit leven. Waar word je blij van. Is het tijd voor bewegen of heb je juist rust nodig. Welk voedsel wilt u eten? Ik eet vaak vegetarisch, maar een gewaarwording in mijn binnenste vertelt soms, dat er een behoefte is aan vlees.

Gebruik waar u kunt de persoonlijke macht, die u heeft. Laat die niet terzijde schuiven door de mening van de massa of de kennis van een instituut. Of laat het niet onderdrukken door alle reclame boodschappen, die u altijd vertellen, dat u iets nodig heeft om er bij te horen of een beter mens te worden.

U hoeft mij niet te geloven, maar het is de grootste dwaling van deze tijd.