Met het Zijn bedoel ik de alomvattende eenheidsdimensie van ons bestaan, het Ene, dat waar alles van gemaakt is en waar alles in oplost.

We worden geboren uit deze diepere bestaansdimensie. Het is een dimensie die voorbij onze biologische, psychologische en sociale bestaansniveaus gaat.
Deze eeuwige bestaansgrond hoeven we niet te veroveren, ze is altijd aanwezig. Het is meer een kwestie van herinneren.

Als we in het mooie en het lelijke, het pijnlijke en het prettige de heelheid kunnen zien, dan verdwijnt de drang om het te willen veranderen. Je kunt zijn met wat er Nu is.

De warmte en het stralen van de Zon zijn er altijd, welke wolk er ook voorbij schuift.
Met dank aan Hans Knibbe – Rusten in Zijn.

Een massage in een langzaam tempo en met aandacht gegeven, geeft je de kans om deze diepere bestaansdimensie werkelijk te gaan ervaren.
En vanuit hier is het een eindeloos proces van tevoorschijn komen, verruimen en toenemen van gevoeligheid en subtiliteit.

Het is mijn ervaring dat vreugde, licht en levendigheid steeds meer deel gaan uitmaken van je dagelijkse realiteit.

Een ware schoonmaak in alles wat je voor waar hield.