Innerlijke groei is geen therapie waar veelal een begin en een einde aan zit. Het leven nodigt ons altijd uit om te groeien. En het is een doorlopend gegeven.

Als we ons al vroeg in ons leven bewust worden van dit gegeven en we bereid zijn om het te verwelkomen, dan denk ik dat deze ontwikkeling al spelend en dansend kan verlopen. Ondanks het feit dat we wellicht hobbels en dalen tegen zullen komen.
Het gaat om de houding waarmee je jezelf en het leven benaderd. Liefdevol, Geduldig en met Aandacht zijn de hoofd ingrediënten.

Het vraagt van ons volwassenen om schoonmaak te houden in onze manier van denken en hoe we het leven benaderen. Daarmee kunnen we onze kinderen iets anders aanreiken. Hierdoor zullen zij al vanaf hun geboorte worden omringd door mensen, die met liefdevolle aandacht Aanwezig zijn

 

                                 

 

In mijn praktijk Aanraking bied ik in het gesprek of tijdens de massage,
ruimte om aanwezig te zijn.Aandacht te hebben voor de gevoelens en de gedachten, die er zijn.

Holistic Pulsing is een techniek, die je met zachtheid in beweging brengt. En je weer herinneren kan aan je oorsprong. Onze ware natuur is vreugde. Waar spelen en dansen een natuurlijke uitdrukking van zijn.

Pijn in welke vorm dan ook, is niet gebaat bij verdringing. De erkenning alleen al.
"Het doet pijn". En hier dan volkomen met je aandacht bij blijven.

Pijn is energie, dat afgescheiden is geraakt van het geheel en daardoor niet meer kan meestromen met de totale levensenergie. Je pijn liefdevol waarnemen, zonder te denken, dat je deze pijn bent, maakt een wereld van verschil.

Mijn bijdrage in een sessie zijn mijn vriendelijke handen en een stil, luisterend hart.
Het helpt je om dieper te gaan ervaren. En om te gaan kijken onder de laagjes van ontkenning, beschermende gedachten en angst.

Je bent het waard om weer je ware natuur te kunnen leven!