Ik schrijf dit artikel met dank aan de Happinez, Joanne Wienen, Alain de Botton. En Harville Hendrix – Getting the love we want.

Nergens wordt zoveel over geschreven, gezongen en in beeld gebracht, als de liefde. Een zielsverwant die je completeert, die altijd aan jouw kant staat, je moeiteloos doorziet en intuïtief aanvoelt wat jij nodig hebt.

Er is veel over te zeggen, dus dit bericht zal zeker leiden tot inspiratie voor meer.

In het licht van een andere kijk op zaken, vind ik het onderstaande erg verfrissend. En het nodigt uit om vragen te stellen en te onderzoeken.

Waarom je de ware nooit zult vinden (en waarom dat niet erg is)

Volgens filosoof Alain de Botton komen we aan het bovenstaande idee doordat we in een heel specifiek tijdperk in de geschiedenis van de liefde leven: de romantiek.

Zeker toen ik op de middelbare school zat wist ik best, dat het huwelijk van mijn ouders niet voldeed aan het romantische plaatje van partners, die elkaar aanvoelen en een passionele liefde delen. En toch droomde ook ik van een partner, die me completeert en gelukkig maakt.

 

                       

 

Nu na een vaste relatie van 26 jaar en ongeveer 10 jaar alleen, ben ik niet op zoek naar, die andere ‘ware’ partner.
Wel had ik de reis van persoonlijke groei, bewustwording en helen van kindertijd wonden, graag samen met hem gemaakt.

Harville Hendrix beschrijft het in zijn boek ‘Getting the love we want’ als volgt:

Het huwelijk (of elke andere vaste relatie) is geen statisch iets maar een psychologische en spirituele reis die begint met de extase van de aantrekkingskracht, en die zich kronkelt langs een hobbelige weg van zelfontdekking en zijn hoogtepunt vindt in het creëren van een intieme, vreugdevolle, levenslange band. Of je de volle potentie van deze visie zult verwezenlijken hangt niet af van of je de juiste partner aantrekt maar van je bereidheid kennis te verwerven over verborgen delen van jezelf.

Een andere reden waarom we Die Ene Persoon niet gaan vinden, is omdat we volgens De Botton onbewust niet op zoek zijn naar écht liefdesgeluk, maar vooral naar iets dat lijkt op ons idéé van liefde. Met andere woorden: de gevoelens die wij herkennen uit onze opvoeding. En daar wordt het mistig.

Onze samenleving is in mijn optiek niet echt gericht op het leren kennen van de eigenheid van mensen (individuen). We worden vanaf het moment, dat we worden geboren meegenomen in de stroom van een grote gemene deler. De verwachtingen van onze maatschappij waar we aan moeten voldoen. En deze laat tot heden weinig ruimte en uitnodiging om te investeren in het leren kennen van jezelf.

Hier zit gelijk een linkje naar mijn bericht over ‘gratis geld’. Want onbeperkte financiële middelen bieden ruimte om meer je eigen weg te volgen en tijd te hebben voor het verwerven van kennis over jezelf.
Niet al je energie hoeft te gaan naar je overleving.
Je kunt het verschuiven naar de kwaliteit van je leven.
Natuurlijk is geld alleen niet voldoende, er moet veel meer een sfeer ontstaan waarin het heel geaccepteerd is, dat we hier tijd aan besteden en het ook echt waardevol vinden. We moeten leren zien hoeveel het ons kan brengen. Voor de totale mensheid en de aarde.

Er zijn mensen, die ons voorgingen. Dus waarom zou jij niet de volgende zijn?

Durven we een gesprek te voeren over onze verschillen, kwetsbaarheden, angsten en rare hersenkronkels? Met onze partners, vrienden of collega’s.
Wil de ander luisteren.

In mijn praktijk Aanraking bied ik een veilige ruimte om dit gesprek met mij te voeren. Ik noem mezelf de alternatieve psycholoog, omdat ik geen reguliere opleiding heb op dit vlak, maar vooral werk met mijn eigen levenservaring en ontdekkingsreis. Waarin o.a. inzichten vanuit boeken mijn dierbare reisgenoten zijn. Daarnaast gebruik ik massages om je in contact te brengen met het voelen van je  lichaam. In ons hoofd zijn we in staat tot het verzinnen van verhalen, je lichaam echter laat voelen wat er is.
Zonder enig oordeel.

Ik wil je het vertrouwen geven, dat je je eigen antwoorden kunt vinden en het pad, dat je wilt gaan. Zo kun je in ieder geval een liefdevolle partner voor jezelf worden.